Una Seguros - Carregamento de Recibos por Ficheiro

Solicitar ao Comercial o envio dos ficheiros por email no formato “Ficheiro comprimido (ZIP)”.